Huisbezoeken dienen tijdig en uitsluitend telefonisch aangevraagd te worden, bij voorkeur tussen 8u en 11u, op 011 53 35 76.
Vermeld duidelijk naam, adres en telefoonnummer van de patiënt en tracht een omschrijving van de dringendheid te geven.

Huisbezoeken zijn voor uw huisarts erg tijdrovend en worden gereserveerd voor patiënten die niet in staat zijn zelf naar de praktijk te komen. Vergeet niet dat u in betere omstandigheden (materiaal, belichting, onderzoekstafel,…) kan geholpen worden als u zelf naar de praktijk komt.

Huisbezoeken worden in principe verzorgd door de daartoe beschikbare huisarts. Indien u wenst geholpen te worden door een specifieke huisarts zal hiermee in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden.