Wij werken steeds op afspraak. De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 19u.
U kan een afspraak maken voor een consultatie:

 • Via deze website: klik op de knop ‘Maak afspraak’ (niet voor vertegenwoordigers)
 • Telefonisch: 011 53 35 76
 • Rechtstreeks bij onze secretaresse in de praktijk

Gelieve hierbij volgende regels te respecteren:

 • Betreffende het maken van afspraken:
  • Indien u met meerdere personen op consultatie wenst te komen, maak dan voor elke persoon een aparte afspraak
  • Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidgezwelletje, …) laat u dit best op voorhand weten, zodat de nodige tijd voorzien kan worden. U maakt hiervoor dan ook best telefonisch een afspraak
  • Gelieve uw afspraak te annuleren indien u toch niet kan komen. Zo kan een andere patiënt sneller geholpen worden
 • Algemeen:
  • Resultaten (van bloedafname, andere (technische) onderzoeken,…) en medische informatie worden NIET telefonisch meegedeeld, tenzij anders afgesproken met uw huisarts. Dit om u beter te kunnen informeren en adviseren. Bovendien vergen deze telefoons veel van onze tijd, waardoor de consultaties uitlopen.
  • Voorschriften worden bij voorkeur afgeleverd tijdens een consultatie. Vraag steeds voldoende voorschriften.
  • Attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een consultatie. Wij kunnen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

Wat brengt u best mee naar de consultatie:

 • Identiteitskaart of kids-ID / isi+
 • Lijst van uw geneesmiddelen
 • Eventueel: formulier ‘vertrouwelijk’ van de mutualiteit bij werkonbekwaamheid, aangifteformulier voor de verzekering bij ongeval

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Alle lichamelijke en psychische klachten
 • Bloedafname
 • Preventieraadpleging (risico hart- en vaatziekten, kanker, SOA, …)
 • Verzorgen en hechten van wonden
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Preventieve opvolging zuigelingen en peuters
 • Gynaecologisch onderzoek (uitstrijkje, borstonderzoek,..) en anticonceptie
 • Prostaatonderzoek
 • Geneesmiddelenvoorschriften
 • Vaccinaties (bij zuigelingen, herhaalvaccins (o.a. tegen klem, griep), bij buitenlandse reizen,…)
 • Begeleiding van chronische of langdurige ziekten (o.a. suikerziekte, nierlijden,…)
 • Begeleiding tijdens de laatste levensfase (palliatieve zorgen)
 • Kleine ingrepen (weghalen van een oppervlakkig huidgezwelletje,…)
 • Rookstopbegeleiding
 • Longfunctiemeting (spirometrie)
 • Pre-operatief onderzoek
 • Elektrocardiogram (ECG) (hartonderzoek)
 • Verzekeringsonderzoek
 • Helpen invullen van allerlei attesten