Wij hebben als huisartsen gekozen om samen te werken in groepsverband waarbij ‘de zorg voor uw gezondheid’ als gemeenschappelijke missie voorop staat. Onze praktijknaam verwijst dan ook naar het Latijnse woord voor zorg ‘cura’ en omvat de Engelse woorden ‘cure’ (genezen) en ‘care’ (zorg dragen voor).

Hierbij:

  • staat u als patiënt centraal, met (al) uw medische, psychische of sociale problemen
  • stimuleren wij u tot zelfzorg en trachten wij uw eigen inzicht te verruimen
  • beschouwen wij de huidige stand van de medische wetenschap als hoeksteen van een goede huisartsgeneeskunde
  • trachten wij door kwaliteitsvolle bijscholing, onderling overleg, nauwe samenwerking met specialisten, verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, sociale diensten,… en het op de voet volgen van de vakliteratuur, de kwaliteit van onze zorg te optimaliseren
  • werken wij intensief aan de optimalisatie van uw elektronisch medisch dossier, zodat u op elk moment door elke arts naar best vermogen kan geadviseerd worden
  • volgen wij nauwgezet de recente evoluties die aangeboden worden door de overheid zoals eHealth, geïnformeerde toestemming, eFact, eAttest, …
  • vinden wij preventie heel belangrijk, schrijven wij prijsbewust voor en trachten we steeds enkel de juiste technische onderzoeken aan te vragen
  • respecteren wij uw persoonlijke voorkeur voor een specifieke arts

Wij zien elkaar als volstrekt gelijkwaardige partners in dienst van de volledige patiëntengroep. Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is: we verhogen de beschikbaarheid, delen onze ervaringen en brengen onze kennis samen. Dagelijks is er overleg en wekelijks is er een teamvergadering voor het bespreken van wat moeilijkere medische patiëntenproblemen. Wij hebben als huisartsen oog voor elkaars familiale en persoonlijke omstandigheden om zo in onderling overleg een optimale dienstverlening te kunnen bieden.